Preview Mode Links will not work in preview mode

UD-podden


Aug 18, 2017

Björn Lyrvall är dalmasen som ville ut i världen och så småningom blev Sveriges ambassadör i USA. Hör honom berätta om balansgången i de diplomatiska relationerna till den nuvarande amerikanska presidentadministrationen. Hur har amerikanernas bild av Sverige förändrats och hur kom det sig egentligen att han började spela tuba i Pittsburgh? Samtalsledare: Alexandra Pascalidou.