Preview Mode Links will not work in preview mode

UD-podden


Aug 28, 2017

Hör Veronika Bard, Sveriges ambassadör i Genève, berätta om allt ifrån Sveriges arbete för mänskliga rättigheter, nedrustning och feministisk utrikespolitik till mötet med Rysslands president Vladimir Putin. Och hur var det att växa upp med en tysk mor i efterkrigstidens Fagersta? Samtalsledare: Alexandra Pascalidou.