Preview Mode Links will not work in preview mode

UD-podden


Aug 8, 2017

Utrikesdepartementets migrationsambassadör Nicola Clase berättar om allt ifrån schlager och en spännande resa på cykel längs slingriga vägar i Afrika till dagens heta frågor om flykting- och migrationspolitik. Samtalsledare: Alexandra Pascalidou.